Mezi poskytované právní služby patří zejména:


  • zastupování v civilním soudním řízení, včetně zastupování před Ústavním soudem České republiky
  • občanské právo
  • zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev
  • právní vztahy k nemovitostem (kupní a darovací smlouvy, věcná břemena, služebnosti, zástavní práva, podílové spoluvlastnictví atd.)
  • prohlášení vlastníka a jeho změny, převody jednotek)
  • kompletní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek,
  • další právní služby dle dohody s klientem.