Mgr. Jana Holcová zastupovala úspěšně klienty v soudních řízeních o otázkách, v nichž byly vydány rozsudky, které se významným způsobem odchýlily od dosavadní judikatury a znamenají tak zásadní průlom v dosavadní soudní praxi:

  • Ve věci náhrady škody proti státu za nesprávný úřední postup způsobený průtahy v soudním/exekučním řízení. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1430/13
  • Ve věci přiznání odkladného účinku územnímu rozhodnutí o umístění stavby.
  • Ve věci osvobození právnické osoby od soudních poplatků.
  • Ve věci předběžného opatření zákazem prodeje nemovitostí.
  • Ve věci ústavní stížnosti  proti rozhodnutí z důvodu absence řádného odůvodnění rozhodnutí.  
  • Ve věci neplatnosti výpovědi z nájmu bytu,
  • a řada dalších.